Riistamaali jaosto


Jaoston vetäjä:
Heikki Punju

050-3722910

Toiminta:
Toimintaan kuuluu riistamaalilajien harjoitusammunnat sekä kilpailutoiminta.