Riistamaali jaosto


Jaoston vetäjä:
Heikki Punju

Toiminta:
Toimintaan kuuluu riistamaalilajien harjoitusammunnat sekä kilpailutoiminta.